انواع بیمه

از زندگی و کار در اروپا

بیمه های اجباری

هر کس که در آلمان مشغول به کار است، لازم است که در تامین اجتماعی به صورت اجباری مشارکت کند. بار سهم مشارکت بین شما و کارفرمای شما تقسیم می شود، به این معناست که متوسط مجموع در حدود 20 تا 22 درصد از حقوق شما است. سهم مشارکت تامین اجتماعی شما مستقیما از پرداخت ماهانه شما توسط کارفرمای شما کسر می شود و زمینه های زیر را پوشش می دهد:

🔻بیمه درمانی قانونی (gesetzliche Krankenversicherung – GKV)

تقریبا همه افراد ملزم هستند که در بیمه درمانی قانونی مشارکت کنند (در حال حاضر حدود 90٪ از جمعیت تحت پوشش یک طرح GKV قرار دارند).

اگر شما خود، کارمند هستید و بیش از 62.400 یورو در سال کسب می کنید، می توانید انتخاب کنید که در بیمه درمانی خصوصی یا در GKV مشارکت کنید.

🔻بیمه بازنشستگی (Rentenversicherung – RV)

هر کس که در آلمان کار می کند، مجبور است در یک طرح بیمه بازنشستگی شرکت کند. با گذشت زمان، مشارکت شما با مقررات اولیه ایجاد می شود تا به شما برای بازنشستگی تان ارائه داده شود. اگر برای خودتان کار می کنید (به عنوان مثال کسب و کار خودتان را انجام می دهید یا یک شغل آزاد دارید)، می توانید انتخاب کنید که آیا طرح بیمه بازنشستگی قانونی را انتخاب و یا یک برنامه بازنشستگی خصوصی را شروع کنید.

🔻بیمه مراقبت بلند مدت (Pflegeversicherung)

بیمه مراقبت بلند مدت (Pflegeversicherung) در سال 1995 به سیستم تأمین اجتماعی آلمان اضافه شد تا اطمینان حاصل شود که هر فرد برای نیاز به مراقبت های پرستاری در دراز مدت، به علت حادثه، بیماری و یا سن، آمادگی دارد.

مزایای مراقبت بلند مدت توسط مشمول های اجباری از همه کارکنان در آلمان (در حال حاضر 2.55٪ از حقوق سالانه و درصورت نداشتن بچه 2.8٪ از حقوق سالانه) تامین می شود. این طرح یا توسط بیمه بهداشتی قانونی شما یا بیمه بهداشت خصوصی شما ارائه می شود. نوع مراقبت های دراز مدت که دریافت می کنید بستگی به وضعیت شما دارد.

🔻بیمه بیکاری (Arbeitslosenversicherung)

کارگران در آلمان نیز ملزم به مشارکت در بیمه بیکاری هستند. این مشارکت برای ارائه کمک های مالی به کسانی است که دارای کار نمی باشند.

🔻بیمه حوادث شغلی (Unfallversicherung)

بیمه حوادث شغلی در سال 1884 در آلمان تأسیس شده و در صورت وقوع حوادث در محل کار یا بیماری های مربوط به شغل، از شما حمایت و پشتیبانی می کند. اگر شما مشغول به کار یا آموزش حرفه ای هستید، به طور خودکار تحت پوشش قرار می گیرید، مهم نیست که چه حقوق و دستمزدی کسب می کنید. این بیمه همچنین دانش آموزان را پوشش می دهد. اگر برای خود، کار می کنید یا کسب و کار خود را انجام می دهید، می توانید بیمه را به صورت داوطلبانه برای خود (و همسر خود در صورتی که با شما کار می کند) برگزینید.

بیمه های اختیاری

بیمه مکمل درمان

می توانید بیمه دولتی را داشته باشید و بعد یک بیمه تکمیلی داشته باشید

مثلا برای دندانپزشکی

بیمه مسوولیت اجتماعی Haftpflichtversicherung

بیمه مسوولیت Liability_Insurance : هر خسارتی که ناخواسته به افراد دیگر بزنید را پوشش می دهد و ماهیانه حدودا ۵ یورو هزینه دارد.

بیمه مصونیت قانونی rechtsschutzversicherung

بیمه مصونیت قانونی legal_protection_insurance : هر مشکل قانونی که برای شما ایجاد شود، این بیمه پوشش میدهد،

هر قراردادی یا هر مشکلی با پلیس ایجاد شود را پوشش میدهد و بعضی خارج از المان را هم ساپورت میکنند

حدود ۳۰۰ دلار در سال هزینه دارد