تغییرات اخیر

از زندگی و کار در اروپا

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴ ‏۱۴:۲۴
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴

     ‏۰۳:۳۵  شناسنامه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۰۳ [Perl‏ (۳×)]
     
‏۰۳:۳۵ (فعلی | قبلی) −۱۴۸ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۳:۳۴ (فعلی | قبلی) −۷۱۲ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۳:۳۳ (فعلی | قبلی) +۱٬۷۶۳ Perl بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۳:۳۰  بلو کارت‏‏ ۹ تغییر تاریخچه −۳۱۹ [Perl‏ (۹×)]
 جز   
‏۰۳:۳۰ (فعلی | قبلی) −۴۰ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۳:۲۴ (فعلی | قبلی) −۲ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۳:۲۲ (فعلی | قبلی) +۲۲۵ Perl بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۰۳:۱۷ (فعلی | قبلی) +۲۹ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۲:۲۵ (فعلی | قبلی) −۸ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۲:۲۲ (فعلی | قبلی) −۵۵۸ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۱:۵۷ (فعلی | قبلی) +۲۷ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۱:۵۳ (فعلی | قبلی) Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۱:۴۸ (فعلی | قبلی) Perl بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۰۳:۱۶  الگو:VisaTypes تفاوتتاریخچه +۱٬۰۴۰ Perl بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{#switch: {{{1|}}} | VocationalSkilled = 18a | AcademicSpecialists = 18b | SkilledSettlement = 18c | Research = 18d | ShortTermResearch = 18e | MobileResearcher = 18f | EUBlueCard = 18g | ShortTermBlueCard = 18h | LongTermBlueCard = 18i | ICTCard = 19 | ShortTermICT = 19a | MobileICTCard = 19b | OtherEmployment = 19c | ToleratedEmployment = 19d | EUVoluntaryService = 19e | RefusalGrounds = 19f | JobSe...» ایجاد کرد
     ‏۰۲:۱۶  الگو:Variables‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۱٬۱۲۸ [Perl‏ (۶×)]
     
‏۰۲:۱۶ (فعلی | قبلی) +۴۵۶ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۲:۰۰ (فعلی | قبلی) −۵ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۱:۵۳ (فعلی | قبلی) −۳۲ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۱:۵۲ (فعلی | قبلی) +۵۲ Perl بحث مشارکت‌ها
 جز   
‏۰۱:۴۷ (فعلی | قبلی) −۴ Perl بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۱:۴۶ (فعلی | قبلی) +۶۶۱ Perl بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۱:۳۶  انواع بیمه تفاوتتاریخچه +۳٬۲۸۴ Perl بحث مشارکت‌ها

‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴

نو    ‏۲۲:۵۱  الگو:Variables‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۱۹۱ [Admin‏ (۵×)]
     
‏۲۲:۵۱ (فعلی | قبلی) −۱۵۷ Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۳۵ (فعلی | قبلی) −۴۶ Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۲۲ (فعلی | قبلی) +۳۶ Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۱۴ (فعلی | قبلی) +۱۳۲ Admin بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۲۲:۱۱ (فعلی | قبلی) +۲۲۶ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی « <noinclude> <templatedata> { "params": { "BluecardSalary": { "label": "جداقل حقوق بلوکارت", "type": "string", "autovalue": "۴۵.۳۰۰ یورو در ۲۰۲۴" } } } </templatedata> </noinclude>» ایجاد کرد
     ‏۲۲:۱۴  بلو کارت تفاوتتاریخچه Admin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۳:۱۲  لگالایز مدارک‏‏ ۹ تغییر تاریخچه +۲٬۵۷۱ [Perl‏ (۹×)]
 جز   
‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) +۳۲۹ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏روند انجام لگالایز جهت استفاده در آلمان
     
‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) +۱۰۵ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏دلایل لگالایز مدارک
     
‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) +۱۶۶ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏دلایل لگالایز مدارک برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) −۱۲ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏دلیل برای لگالایز مدارک هست. برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۱۲:۳۱ (فعلی | قبلی) +۷۳۶ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏روند انجام لگالایز جهت استفاده در آلمان برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۱۱:۵۲ (فعلی | قبلی) −۸۵ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏روند انجام لگالایز جهت استفاده در آلمان برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۱۱:۵۰ (فعلی | قبلی) −۱٬۳۸۲ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏روند انجام لگالایز جهت استفاده در آلمان برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) +۱٬۴۹۸ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏روند انجام لگالایز جهت استفاده در آلمان برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) +۱٬۲۱۶ Perl بحث مشارکت‌ها ←‏روند انجام لگالایز جهت استفاده در آلمان برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده