شناسنامه

از زندگی و کار در اروپا

افرادی که پیوست ندارند و در شناسنامه تغییری نداشته اند نیازی به ترجمه شناسنامه ندارند

در چه صورتی به ترجمه و لگالایز شناسنامه نیاز است

  1. در صورت وجود تغییرات
  2. در صورتی که پیوست دارید


نکته: تغییر یعنی اسم و فایمل پاسپورت با برخی مدارک دیگر از جمله مدارک تحصیلی یا سابقه کاری یکسان نباشد

پرسش و پاسخ

سوالهای مرتبط را در تالار گفتگو، بخش مدارک بپرسید