اضافه بار

از زندگی و کار در اروپا

بار مجاز هر پرواز کاملا به بلیطی که خریداری میکنید بستگی دارد.ایرلاین ممکن است بلیط های یک پرواز را با بار مچاز مشخص با بدون بار به فروش برساند.به اطلاعات ذکر شده در هنگام خرید دقت کنید.

*  چمدان اصلی: را دقیق سر وزن ببندید اضافه بار نداشته باشد
*  کوله: بعد از وزن کشی بعید است وزن شود
*  کیف دستی: هیچ وقت وزن نمی شود، پای کانتر نبریدش