بیمه مراقبت بلند مدت

از زندگی و کار در اروپا

بیمه مراقبت بلند مدت (Pflegeversicherung) در سال 1995 به سیستم تأمین اجتماعی آلمان اضافه شد تا اطمینان حاصل شود که هر فرد برای نیاز به مراقبت های پرستاری در دراز مدت، به علت حادثه، بیماری و یا سن، آمادگی دارد.

مزایای مراقبت بلند مدت توسط مشمول های اجباری از همه کارکنان در آلمان (در حال حاضر 2.55٪ از حقوق سالانه و درصورت نداشتن بچه 2.8٪ از حقوق سالانه) تامین می شود. این طرح یا توسط بیمه بهداشتی قانونی شما یا بیمه بهداشت خصوصی شما ارائه می شود. نوع مراقبت های دراز مدت که دریافت می کنید بستگی به وضعیت شما دارد.

الزامات مراقبت بلند مدت:

برای بهره مندی از مزایای مراقبت بلند مدت، باید شرایط زیر را داشته باشید:

شما تحت پوشش بیمه درمانی قانونی یا بیمه درمانی خصوصی قرار گرفته و در یک طرح بیمه مراقبت بلند مدت مشارکت کرده باشید.شما باید “نیاز به مراقبت بلند مدت” (Pflegebedürftigkeit) را نشان دهید – محدودیتهای مربوط به آزادانه و مستقل عمل کردن یا توانایی های شما که در آن احتیاج به کمک دیگران دارید.

تنها زمانی این مزایا شامل شما می شود که این وضعیت 6 ماه به طول بیانجامد (اگر این مدت کمتر باشد و شما مشغول به کار هستید، در عوض می توانید از مزایای دوره بیماری برخوردار شوید).

نیاز شما به مراقبت به صورت فردی ارزیابی می شود و “درجه مراقبت” از 1-5 طبقه بندی می شود که نشان دهنده این است که چقدر استقلال و توانایی های شما ضربه دیده است.

مزایای مراقبت بلند مدت (Pflegegeld)

ارائه خدمات مراقبت بلند مدت به رسمیت می شناسد که اکثر افرادی که نیاز به مراقبت دارند، می خواهند تا زمانی که ممکن است در محیط آشنا باقی بمانند. در نتیجه تمرکز بر ارائه مزایایی است که می تواند شما را خارج از بیمارستان نگاه دارد، بهبود مراقبت در منزل و بار مراقبین خانواده را کاهش دهد.

نوع و ارزش دقیق فوایدی که دریافت می کنید بستگی به وضعیت شخصی شما دارد، از جمله هر گونه حقوق بازنشستگی یا سایر مزایایی که دریافت می کنید و درجه مراقبتی که به شما اختصاص داده شده است. مزایای مراقبت بلند مدت شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

🔹مراقبت سرپایی (ambulante Pflegesachleistung)

🔹کمک هزینه بلند مدت (Pflegegeld)

تا 901 یورو در هر ماه

🔹کمک هزینه حمایتی (Entlastungsbetrag)

تا 125 یورو در هر ماه.

🔹کمک های مراقبت در خانه

(به عنوان مثال خدمات مراقبتی یا مراقبت شخصی)، تا 1.995 یورو در هر ماه

🔹کمک های مالی برای تغییرات خانه

تا 4.000 یورو برای هر پروژه

🔹دوره های مراقبت پرستاری رایگان برای بستگان

🔹مشاوره مراقبت (Pflegeberatung)

برای افراد و بستگان آنها(برای افرادی که نیازمند مراقبت های درمانی تمام وقت هستند)

🔹کمک هزینه مراقبت های بستری

برای مراقبت های مربوط (نه اقامت و یا وعده های غذایی) تا حداکثر 2.005 یورو در هر ماه است.

چگونگی درخواست مزایای مراقبت بلند مدت:

برای درخواست مراقبت بلند مدت، شما باید درخواست خود را برای صندوق بیمه درمانی بلند مدت خود که بازوی صندوق بیمه درمانی شما است، ارسال کنید. اعضای خانواده، همسایگان یا دوستان نزدیک شما نیزمی توانند یک درخواست از طرف شما ارسال کنند، اگر شما آنها را مجاز به انجام این کار کنید.

پس از دریافت درخواست، صندوق بیمه درمانی بلند مدت آن را به اداره خدمات پزشکی صندوق بیمه درمانی آلمان (Medizinische Dienst der Krankenversicherung) یا یک ارزیاب مستقل برای ارزیابی نیازهای مراقبت شخصی شما منتقل می کند. این معمولا شامل یک بازدید از خانه شما توسط یک مراقب یا یک پزشک می شود که چیزهایی مانند تحرک، توانایی شناختی و ارتباطی و مراقبت از خود را در نظر می گیرد.

در عرض 25 روز کاری، صندوق بیمه بلند مدت جوابیه ای شامل اطلاعیه ارزیابی ، با ارسال پست به شما ارسال خواهد کرد. این شامل نتیجه ارزیابی و جزئیات هر مزایایی است که به شما تعلق می گیرد.