تفکیک زباله

از زندگی و کار در اروپا

دسته بندی زباله ها

  • Recyclables ~ Wertstoffe (plastic, Alu, Tinplate, Material composites)
  • Glass ~ Glas (Glass bottles
  • Paper ~ Papier (paper, cardboard, carton)
  • Organic waste ~ Biomüll (Kitchen waste, Green waste)
  • Residual waste ~ Restmüll (All other non-recyclable substances that are not problematic.)
  • Special garbage ~ Spezieller Müll

اشتباهات رایج در تفکیک زباله!

  • دستمال سفره‌های آلوده به باقیمانده مواد غذایی و دستمال کاغذی‌های استفاده شده باید در سطل زباله‌های باقیمانده یا همان Restmüll (سطل مشکی) انداخته شوند. انداختن آنها در سطل کاغذ درست نیست‌.
  • رسید فروشگاه‌ها بدلیل مواد خاص و نوع لایه پوششی آن باید در سطل زباله‌های باقیمانده یا همان Restmüll (سطل مشکی) دور انداخته شود. انداختن آن در سطل کاغذ درست نیست.
  • در فلزی ظروف شیشه‌‌ای باید در سطل پلاستیک و فلزات (سطل زرد)انداخته شود و شیشه آن در سطل شیشه. در حالی که برخی شاید از روی عدم آگاهی یا تنبلی، شیشه و درپوش آن را با هم  در سطل شیشه می‌اندازند.

جریمه عدم تفکیک زباله

از سال ۲۰۱۵ تفکیک زباله در آلمان به صورت قانون در اومده.

اگه کسی زباله رو تفکیک نکنه یا اشتباه تفکیک کنه، نسبت به ایالتی که زندگی می‌کنه می‌تونه تا ۵ هزار یورو جریمه براش داشته باشه.