زاب

از زندگی و کار در اروپا

معادل سازی از ظریق زاب

مدارک مورد نیاز زاب کلیک کنید


 • کپی برابر اصل دانشنامه فارسی
 • کپی عادی نسخه ترجمه شده آلمانی دانشنامه
 • کپی برابر اصل ریزنمرات فارسی
 • کپی عادی ترجمه آلمانی ریز نمرات
 • کپی عادی مدرک دیپلم و پیش_دانشگاهی فارسی
 • کپی عادی پاسپورت
 • کپی عادی دانشنامه فارسی همه مقاطع قبلی
 • کپی عادی ریزنمرات فارسی همه مقاطع قبلی
 • کپی عادی قرارداد (اگر قرارداد کاری دارید)


 • 👈 مدرک و ریز نمرات همه مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم تا مقطعی که می خواهید معادل سازی شود
 • 👈 درصورتی که اسمتون عوض شده و در پاسپورت با مدارک تحصیلی متفاوت هست؛ کپی عادی شناسنامه فارسی هم لازم هست
 • 👈 برای ویزای کاری فقط آخرین مدرکتون رو معادل سازی کنید، لازم نیست مقاطع تحصیلی پایین تر رو معادل سازی کنید.
 • 👈 زاب کپی برابر اصل دفاتر اسناد رسمی ایران رو میپذیره، نیازی نیست برید ویزامتریک و درخواست کپی برابر اصل رو بگیرید
 • 👈 برای گرفتن زاب قرارداد الزامی نیست ولی اگر باشد دو هفته ای معادل سازی انجام می شود
 • 👈 مدارک انگلیسی یا دو زبانه (انگلیسی و فارسی) نیاز به ترجمه ندارد