ساعت کار، مرخصی و بیماری

از زندگی و کار در اروپا

قانون ساعت کاری (Das Arbeitszeitgesetz)

 • یک کار تمام وقت در آلمان معادل 40 ساعت کاری در هفته است.
 • امکان کار پاره وقت نیز وجود دارد.
 • از لحاظ قانونی مجازاست که در تمامی روزهای کاری هفته کار کرد (دوشنبه تا شنبه).
 • شب کاری و کار شیفتی نیز مجاز است.
 • در حوزه هایی مانند بخش سلامت، حمل و نقل و تهیه و توزیع غذا، کار در روزهای تعطیل و یکشنبه ها مجاز است.

مرخصی

 • کسی که پنج روز در هفته کار کند قانونا حق حداقل 20 روز کاری در سال برای ایام مرخصی خواهد داشت.
 • جوانان در صورت پنج روز کار در هفته قانونا ایام مرخصی طولانی تری به شرح زیر خواهند داشت: در سن 16 سال حداقل 25 روز، تا 17 سال حداقل 22.5 روز و تا 18 سال حداقل 20.8 روز.

دوران بیماری

 • در صورتی که شما بیمار هستید، مدت شش هفته حقوق کامل خود را توسط کارفرمای خود دریافت خواهید کرد.
 • اگر بیش از شش هفته بیمار بوده و بیمه درمان دولتی داشته باشید، بیمه شما 70 درصد حقوق شما را پرداخت خواهد کرد. شرایط در رابطه با بیمه درمان خصوصی متفاوت هستند. بنابراین به بیمه درمان خود مراجعه کنید.
 • مهم است که شما بلافاصله به کارفرمای خود خبر دهید که شما بیمار هستید. اگر شما بیش از سه روز بیمار باشید، شما موظف هستید که حداکثر روز چهارم یک گواهی از پزشک (گواهی پزشکی) به دست کارفرمای خود برسانید. کارفرما حق دارد که گواهی پزشک را زودتر مطالبه نماید.
 • شما موظف نیستید کارفرمای خود را در رابطه با نوع بیماری خود مطلع سازید. این نکته مشمول رابطه محرمانه بیمار و پزشک بوده و بنابراین در گواهی پزشک که از وی دریافت می کنید نیز مندرج نمی گردد.

حق حمایت زمان برکناری (Kündigungsschutz)

قانون محافظت از اخراج که از اخراج های غیر اجتماعی و غیر عادلانه کارمندان جلوگیری می کند در شرکت هایی با بیش از ده کارمند قابل اجرا است.

 • قانون محافظت از اخراج زمانی که رابطه کاری بیش از شش ماه به طول بیانجامد (به اصطلاح زمان انتظار) مورد استفاده قرار می گیرد. محافظت از اخراج به طور ویژه مشمول اعضای شرکت طبق لیست زیر شدید می شود:
  بانوان باردار
  مادرانی که قرارداد کاری دارند تا پایان ماه چهارم پس از زایمان
  کارمندانی که در دوران سرپرستی نوزاد بسر می برند
  افراد دارای معلولیت
 • زمان اشتغال شما در یک شرکت هر چه طولانی تر باشد، مهلت فسخ قانونی شما نیز طولانی تر می شود، چنانچه کارفرمای شما قرارداد کاری را فسخ کند.
 • مهلت فسخ می تواند بر اساس قرارداد ویژه بین کارفرما و پرسنل نیز مشخص گردد.

کسب اطلاعات بیشتر

وزارت کار و امور اجتماعی

پرتال اطلاعاتی راجع به کار همراه با معلولیت