سند ازدواج

از زندگی و کار در اروپا

افرادی که پیوست ندارند نیازی به ارایه سند ازدواج ندارند

در چه صورتی به ترجمه و لگالایز سند ازدواج نیاز است

  1. در صورتی که پیوست دارید


نکته: اصل سند ازدواج و یک نسخه اصلی ترجمه و لگالایز شده آن در آلمان برای ثبت نام در شهرداری (anmeldung) لازم است

پرسش و پاسخ

سوالهای مرتبط را در تالار گفتگو، بخش مدارک بپرسید