سیستم گرمایش

از زندگی و کار در اروپا

پکیچ داخلی گاز

  • نرمال دمای ۱۸ درجه ۳۵ یورو
  • دمای غیر نرمال مثلا ۲۲ درجه ماهی ۷۰ یورو می شود

سیستم شوفاژ مرکزی

  • شب شوفاژ مرکزی رو خاموش میکنند
  • شوفاژ ها روی شیر ها ممکن است سیستم مانیتورینگ داشته باشد و مصرف شما را گزارش کند

سیستم با گرمایش برقی

هشدار : هرگز سیستم با گرمایش برقی نگیرید ، حداقل ماهی ۳۰۰ یورو هزینه خواهد داشت