عکس بیومتریک

از زندگی و کار در اروپا

مشخصات عکس بیومتریک

  • رنگی با پس زمینه سفید
  • 35x45mm
  • قدیمیتر از ۶ ماه نباشد
  • عکس ها باید فرد را در نمای جلو، بدون پوشش صورت و بدون پوشاندن چشم ها نشان دهند.
  • یکسان باشند


نکته:

نمونه عکس هاس مورد قبول را در فایل زیر ببینید