فرم شرح کار

از زندگی و کار در اروپا

اظهارنامه استخدام یا فرم شرح کار یا Erklaerung zum Beschaeftigungsverhaeltnis

مهترین قسمت ها در پرکردن فرم شرح کار ایتم های ۶ و ۷ و ۸ می باشد، نحوه تکمیل باقی آیتم ها با توجه به نمونه های پر شده ساده است


* کادر بالای صفحه

اگر پیش تاییده از روش فست ترک یا همان 81a

گرفته می شود هر دو تیک باید زده شود

اگر پیش تاییده معمولی گرفته می شود فقط تیک دوم باید زده شود


* آیتم ۶ شرح کار

شرح کار باید در این قسمت نوشته شود.

شرح کار حتما باید به گونه ای نوشته شود که ارتباط آن با مدرک تحصیلی برای اداره کار واضح شود.

شرح کار معمولا یه سه صورت نوشته می شود

۱- تایتل شغلی

۲- تایتل شغلی به همراه شرح مختصر شغل

۳- شرح کار مفصل در یک نامه جداگانه


* آیتم ۷ صلاحیت شغلی

این قسمت مشخص میکند چه چیزی باعث میشود شما صلاحیت انجام شرح شغلی ذکر شده در ایتم ۶ را داشته باشید.

که می تواند به یکی از سه مدل زیر باشد

۷. ۱- بدون مدرک تحصیلی

۷. ۲- تحصیلات دانشگاهی معتبر

به استناد گواهی زاب یا سایت انابین که پیوست این فرم میشود

۷. ۳- آموزش فنی و حرفه ای معتبر

به استناد گواهی IHK

و ... که پیوست این فرم می شود

۷. ۴- تجربه کاری مرتبط

در صورتی که تحصیلات دانشگاهی و یا فنی حرفه ای نداشته باشید و یا نتوانید ربط تحصیلات با شرح شغل را توضیح دهید، درموارد خاص می توانید به تجربه کاری مرتبط استناد کنید، که در این صورت می بایست نامه های سابقه کار مرتبط از کارفرماهای قبلی پیوست این فرم گردد.


* آیتم ۸ اجازه کار

این آیتم مربوط به شغل هایی است که انجام آن مستلزم کسب اجازه از مراجع دارای صلاحیت باشد.

مانند طبابت


* آیتم ۱۰ اضافه کاری

اگر کارفرمای شما نیاز به اضافه کاری داشته باشد در این ایتم مشخص میکند

برای سقف اضافه کاری معمولا نوشته می شود تا جایی که قانون اجازه میدهد

in gesetzlich erlaubten Umfang

ممکن است کارفرمای شما در این قسمت عدد مشخصی ذکر کند ولی در هر صورت این مقدار نمی تواند از مقدار مجاز قانونی بیشتر باشد

نحوه جبران اضافه کاری می تواند به دو صورت باشد

۱- دستمزد Lohn

۲- ساعات آزاد Urlaub یا Freizeit

ممکن است کارفرما هردو را در بخش مربوط بنویسد که در اینصورت در آینده به صلاح دید می تواند اضافه کار شما را با ساعات آزاد یا حقوق جبران کند.


* آیتم ۱۳

وقتی پر میشود که شما از پیش کارمند شرکتی غیر المانی باشید و به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت لازم شود در شعبه شرکت در آلمان کار کنید


* آیتم ۱۵ توضیحات

هر توضیح دیگری که شرکت نیاز بداند در این قسمت نوشته می شود

مثلا اگر زبان کاری شرکت زبانی به جز آلمانی باشد در این قسمت توضیح داده می شود.

نکته مهم: برای گرفتن #بلو_کارت حتما دقت کنید شرح کار آیتم ۶ به صورت واضح با #مدرک_تحصیلی شما ارتباط داشته باشد و حتما تیک ایتم ۷ بند ۲ خورده باشد و به درستی پر شده باشد.

برخی کارفرماها در پرکردن فرم اشتباهاتی کرده اند بخصوص در تیک های باکس بالای فرم، یا مثلا قسمت ۸ را برای شغل مهندسی پر کرده اند یا قسمت ۱۳ را به اشتباه پر کرده اند یا تیک مربوط به ایتمی را نزده اند و احتمالا اداره کار به این اشتباه ها آشناست و سخت گیری نمیکند.


=======================================

فرم شرح کار رو از ادرس زیر در سایت make-it-in-germany دانلود کنید