پیوست همزمان فرزند به والد غیر آلمانی

از زندگی و کار در اروپا

پیوست همزمان فرزند به والد غیر آلمانی، تایپ ویزا

چیدمان مدارک

سفارت المان برای روز مصاحبه چک لیست یا لیفلتی[۱] آماده کرده است که بر اساس آن باید مدارک خود را آماده کنید.

  1. اصل همه مدارک (و همچنین اصل ترجمه ها) را به ترتیب لیفلت[۱] بچینید و در یک پوشه قرار دهید (اونهایی که اصلش رو ندارید مثل قرارداد مهم نیست کپی بگذارید)
  2. دو سری ازکل مدارک کپی بگیرید و به ترتیب هر دسته را در یک پوشه بگذارید
  3. درنهایت یک سری کپی اضافه در یک پوشه دیگر محض احتیاظ همراه بردارید

پس درنهایت چهار پوشه خواهید داشت که هر پوشه به ترتیب ذکر شده در لیفلت چیده شده است

نکته: همه کپی ها باید یک رو در برگه A4 باشد، مستقل از سایز داکیومنت اصلی

نکته مهم: در هنگام کپی گرفتن از پک های ترجمه کل صفحه های پک را کپی بگیرید، هم نسخه کپی برابر اصل فارسی که معمولا در انتهای پک موجود است و همچنین پشت صفحه ها اگر مهر شده است.

در این لینک میتوانید ویدیوی چیدمان مدارک سفارت آلمان[۲] برای ویزای بلوکارت رو ببینید و برای سایر انواع ویزا نیز به همین ترتیب عمل کنید.

پیوست همزمان فرزند
چیدمان مدارک سفارت آلمان برای پیوست همزمان فرزند
ردیف دسته اول (اصل مدارک) دسته دوم و سوم (کپی) توضیحات
۱ عکس بیومتریک با گیره کاغذ به فرم ویدکس الصاق شود
۲ کپی فرم ویدکس هردو سری با دست امضا شود توسط والدین

اگر ویزامتریک مصاحبه میشوید فرم درخواست ویزای ملی قدیمی را هم پر کنید

۳ پاسپورت کپی صفحه ۲ و ۳ مشخصات در برگ A4 کپی شود

پاسپورت فرزند را به هیچ وجه امضا نکنید

۴ سند ازدواج

و ترجمه سند ازدواج

کپی سند ازدواج

و کپی ترجمه سند ازدواج

اصل ترجمه سند ازدواج باید لگالایز شده باشد
۵ وکالتنامه ازدواج

و ترجمه وکالت نامه ازدواج

کپی وکالتنامه ازدواج

و کپی ترجمه وکالتنامه ازدواج

فقط در صورتی که یکی از زوجین در هنگام عقد حضور نداشته باشد.
۶ گواهی طلاق یا فوت

و ترجمه گواهی طلاق یا فوت

کپی گواهی طلاق یا فوت

و کپی ترجمه گواهی طلاق یا فوت

اگر والدین کودک پیش از ازدواجی که منجر به تولد کودک شده، ازدواج خاتمه یافته قبلی داشته باشند.

اصل ترجمه گواهی طلاق یا فوت باید لگالایز شده باشد

۷ شناسنامه فرزند

و ترجمه شناسنامه فرزند

کپی شناسنامه فرزند

و کپی ترجمه شناسنامه فرزند

شناسنامه کودکان را به هیچوجه امضا نکنید

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد

۸ شناسنامه والد اول

و ترجمه شناسنامه والد اول

کپی شناسنامه والد اول

و کپی ترجمه شناسنامه والد اول

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۹ شناسنامه والد دوم

و ترجمه شناسنامه والد دوم

کپی شناسنامه والد دوم

و کپی ترجمه شناسنامه والد دوم

اصل ترجمه شناسنامه باید لگالایز شده باشد
۱۰ حکم طلاق

و ترجمه حکم طلاق

کپی حکم طلاق

و کپی ترجمه حکم طلاق

در صورتی که والدین کودک از هم جدا شده باشند

اصل ترجمه حکم طلاق باید لگالایز شده باشد

در حکم طلاق باید حضانت فرزند مشخص شده باشد

۱۱ حکم (حضانت،سرپرستی یا فوت والدین قبلی)

و ترجمه حکم

کپی حکم

و کپی ترجمه حکم

در صورتی که کودک به فرزند خواندگی پذیرفته شده باشد

اصل ترجمه حکم باید لگالایز شده باشد

۱۲ گواهی محضری رضایت

و ترجمه گواهی محضری رضایت

کپی گواهی محضری رضایت

و کپی ترجمه گواهی محضری رضایت

درصورتی که یکی از والدین دارای حق حضانت بخواهد در کشور مبدا باقی بماند

گواهی محضری باید رضایت والد را برای خروج فرزند از کشور و گرفتن اقامت در المان بیان کند

۱۳ مدرک زبان[۳] کپی مدرک زبان مدرک زبان C1 درصورتی لازم است که فرزند بین ۱۶ تا ۱۸ سال باشد


موارد استثنا که مدرک زبان لازم نیست

  • پیوست به بلوکارت
  • اگر فرزند پیوست همزمان والدی باشد که حضانت کامل دارد
  • اگر فرزند پیوست همزمان یکی از والدین باشد و گواهی رضایت از والد دیگر وجود داشته باشد
۱۴ † قرارداد کاری نفر اصلی کپی قرارداد کاری نفر اصلی
۱۵ † فضای زندگی

رزرو هتل

کپی رزرو هتل به مدت دو هفته از تاریخ درخواستی شروع ویزا در فرم ویدکس هتل رزرو کنید
۱۶ بیمه مسافرتی کپی بیمه مسافرتی بیمه ۹۰ روزه، مولتی، با سقف ۳۰ هزار یورو و ترجیحا سویس اسیست swiss assist
۱۷ هزینه ۷۵ یورو پول نقد هزینه برای کودکان زیر ۱۲ سال ۴۰ یورو است

برای مصاحبه در ویزامتریک باید هزینه خدمات ویزامتریک را نیز پرداخت کنید

هشدار  ! مسوولیت مقایسه این جدول با لیفلت آلمانی سایت سفارت با شماست

پرینت اسکن یا کپی همه موارد دارای علامت † کافی است و نیازی به اصل آنها نیست.

همه ترجمه ها به زبان المانی انجام شود.

پرسش و پاسخ

سوالهای مرتبط را در تالار گفتگو، بخش پیوست بپرسید

مراجع