کمک هزینه فرزند

از زندگی و کار در اروپا

Kindergeld

  • به همه افرادی که در آلمان زندگی میکنند و بچه دارند تعلق میگره با هر سطح درآمدی.
  • از سال ۲۰۱۶ برای هر بچه ۲۰۴ یورو. فرزند سوم ۲۱۰ یورو و فرزند چهارم ۲۳۵ یورو۔
  • این پول تا پایان ۱۸ سالگی بچه ها و اگر دانشجو و یا آسبیلدونگ داشته باشند تا ۲۵ سالگی تعلق میگیره
  • اگر شما از پول بیکاری استفاده میکنید به بچه شما تا ۲۱ سالگی تعلق میگیره .

درخواست Kindergeld:

فرم ها رو از سایت https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder گرفته و پر کنید سپس به همراه

  • ترجمه ی شناسنامه ی کودک
  • کپی پاسپورت های اعضای خانواده
  • برگه ملده
  • کپی کارت های اقامت

براشون پست می کنید( آدرس رو تو همون سایت برای منطقه تون نوشته) همه اینها رو تو یه پاکت بزرگ بذارید دو تا تمبر بزنید و پست کنید