گواهینامه بین المللی

از زندگی و کار در اروپا

با مراجعه به سایت فدراسیون اتومبیلرانی درخواست گواهینامه بین المللی بدید یک هفته ای میرسه در خونه ضمنا حتما سه ساله بگیرید

با گواهینامه بین المللی و اصل گواهینامه فارسی به همراه ترجمه انگلیسی گواهینامه در همه کشور های عضو فدراسیون اتوموبیلرانی می تونید به عنوان توریست ( مدت اقامت کمتر از شش ماه ) رانندگی کنید.