قرارداد کاری

از زندگی و کار در اروپا

قرارداد کاری مورد تایید سفارت المان حداقل باید شامل موارد زیر باشد

  • زمان شروع و مدت استخدام
  • حقوق ناخالص
  • ساعت کاری هفتگی
  • شرح فعالیت
  • اصل امضای کارفرما و کارمند و نام مربوطه آنها با حروف بزرگ
  • شماره ثبت شرکت
  • مشخصات تماس با کارفرما

نکته

ممکن است همه موارد بالا در قرارداد ذکر نشده باشد و برخی موارد دز فرم شرح کار نوشته شده باشد، که باز هم مورد قبول است

الحاقیه قرارداد کاری

هر موقع مدارکتون کامل شد و وقت مصاحبه تون هم مشخص شد،

اگر تاریخ مصاحبه بعد از تاریخ شروع به کارتون بود

به کارفرما بگید یک الحاقیه قرارداد بهتون بده برای ۱۰ تا ۱۵ روز بعد از تاریخ مصاحبه

نمونه الحاقیه قرارداد در کانال هست

Contract Amendment for updating the start date.


TEMPLATE:

Title: Amendment Agreements to the Employment Contract

Text:
between the company 
[Company Name]
[Company Full Address]
(hereafter referred to as the “Employer”)

and

[Person Name]
[Person Full Address]
(hereafter referred to as the “Employee”) 

the following amendment agreement to the employment contract from the
[Date That You Signed The Employment Agreement] is concluded.
The agreements concluded in the employment contract are amended by mutual
agreement from the [New Start Date] on. The following changes will take effect at that
time:
(1) Due to a delay within the process of obtaining the work permit, the start date
is mutually changed to the [New Start Date].
All other agreements listed in the employment contract continue to apply. 


[Signatures of Both Parties]

ترجیحا در سربرگ شرکت ، نبود هم مهم نیست، مهر هم الزامی نیست، امضا کافی هست

مهر و امضا

مهر و امضا فقط برای فرم اظهارنامه استخدام مهم هست،

بقیه مدارک رو ممکنه امضا کنند یا نکنند.

البته بهتر هست قرارداد امضا شده باشه

اینکه کی امضا کنه مدارک رو بستگی قوانین شرکت داره،

در خیلی از شرکت ها hr این اختیار رو داره که امضا کنه ، پس معتبر هست