مدرک تحصیلی

از زندگی و کار در اروپا

در صورتی که پیش نیاز تایپ ویزای شما مدرک تحصیلی معادل سازی شده باشد، باید مدرکی تحصیلی را معادل سازی کنید و ضمنا اصل ترجمه آن را لگالایز کنید.

در صورتی که تایپ ویزای شما به مدرک تحصیلی نیاز ندارد، ( مانند ویزا های گروه C )، نیازی به ترجمه و معادل سازی نیست، ولی اگر ترجمه و لگالایز نمی کنید باید از روزمه نیز حذف کنید.

در چه صورتی به ترجمه و لگالایز مدرک تحصیلی نیاز است

  1. در صورتی که تایپ ویزای شما نیاز به مدرک تحصیلی لگالایز شده داشته باشد (به چارت نقشه راه در صفحه اول ویکی مراجعه کنید)


نکته: مشاهده شده افیسر های سفارت به افرادی گفته اند لگالایز مدرک تحصیلی نیاز نیست، ولی متاسفانه رویه ثابتی در این زمینه پیروی نمی کنند،و به دفعات مشاهده شده به افرادی که برای ویزای کاری درخواست ویزا میکنند نیز نقصی مدرک لگالایز نشدن مدرک تحصیلی میزنند.

ریزنمرات

از انجا که ریزنمرات یک مدرک عمومی نیست قابلیت لگالایز ندارد

بهتر است ریزنمرات هر مقطع تحصیلی را همراه مدرک تحصیلی همان مقطع در یک پلمپ ترجمه کنید.

پرسش و پاسخ

سوالهای مرتبط را در تالار گفتگو، بخش مدارک بپرسید