مدرک زبان

از زندگی و کار در اروپا

فرد اصلی

با توجه به تایپ ویزا ممکن است مدرک زبان یا نامه کفایت زبان لازم باشد.

به صفحه مربوط به تایپ ویزای خود و یا صفحه چیدمان مدارک مراجعه کنید

پیوست همسر

برای پیوست همسر مدرک زبان نیاز است، حداقل A1

موارد استثنا

  • پیوست به بلوکارت مدرک زبان نمی خواهد.
  • اگر پیوست مدرک تحصیلی معادل سازی داشته باشد مدرک زبان نیاز ندارد
  • اگر سطح زبان پیوست حداقل در حد A1 هست می توانید از افیسر بخواهید که در هنگام مصاحبه آن را ارزیابی کند

نکته : متاسفانه همه افیسر ها به قانون تسلط کافی ندارند، برگه دانش زبانی پیوست را پرینت بگیرید و جهت استناد همراه داشته باشید

پیوست فرزند

- فرزند بالای 18 سال پیوست نمیشود

- فرزند بین 16 تا 18 اگر همراه خودتون ببرید مدرک زبان نمی خواهد

- فرزند بین 16 تا 18 اگر قرار باشه جدا ویزا بگیره مدرک زبان نیاز دارد، حداقل C1

- فرزند زیر 16 سال پیوست میشه و مدرک زبان نمی خواهد.

پرسش و پاسخ

سوالهای مرتبط را در تالار گفتگو، بخش پیوست بپرسید

مراجع