ویزای کاری المان

از زندگی و کار در اروپا

برخی مهمترین انواع ویزا

ویزای موقت [6 AufenthG]

ویزای موقت قبل از ورود توسط نمایندگی آلمان در کشور مبدا (سفارت ، کنسولگری) صادر می شود.

اجازه_ اقامت [7 AufenthG]

اجازه اقامت به طور کلی برای مدت محدود و برای یک هدف خاص صادر می شود ، به عنوان مثال. برای تحصیل، اشتغال به کار، به دلیل پیوست به خانواده یا به دلایل بشردوستانه.

کارت_آبی [AufenthG 18b2]

کارت آبی EU یک اجازه اقامت موقت برای کارگرانی است که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی یا معادل آن و حداقل درآمد مشخص هستند. (حداقل مدرک کارشناسی با تاییدیه زاب یا انابین )

مدارک مورد نیاز در سفارت


متخصصان_آکادمیک [AufenthG 18b1]

عنوان اقامت برای متخصصان با مدرک دانشگاهی که شرایط Blue Card را ندارند. (حداقل مدرک کارشناسی با تاییدیه زاب یا انابین )

مدارک مورد نیاز در سفارت

متخصصان_آی_تی [ AufenthG 19c2 & BeschV 6]

عنوان اقامت برای متخصصان IT بدون داشتن تحصیلات حرفه ای ، اما حداقل با 3 سال تجربه حرفه ای مربوطه.

مدارک مورد نیاز در سفارت

متخصصان [ AufenthG 19c1 & BeschV 3]

عنوان اقامت برای هنرمندان بدون داشتن تحصیلات حرفه ای ، اما حداقل با 3 سال تجربه حرفه ای مربوطه.

مدارک مورد نیاز در سفارت

کارگران_ماهر [AufenthG 18a]

عنوان اقامت برای کارگران ماهر با آموزش حرفه ای واجد شرایط جهت کار که آموزش حرفه ای، آنها را واجد شرایط می کند. (رشته های پرستاری ، پیراپزشکی و پزشکی و هم چنین فارغ التحصیلان دیپلم_فنی و حرفه ای یا دیپلم کارودانش یا فوق_دیپلم فنی و حرفه ای یا فوق دیپلم میتوانند با داشتن تاییدیه انرکنونگ و قرارداد کاری از این نوع ویزا استفاده کنند)

مدارک مورد نیاز در سفارت

کارت_ICT و [AufenthG 19]

مجوز اقامت موقت کارکنان منتقل شده در یک شرکت (مدیران، متخصصان، کارآموزان) به یک شعبه داخلی در صورتی که شرکتی که فرد خارجی به آن تعلق دارد در خارج از اتحادیه اروپا دفتر ثبت خود را داشته باشد.

کارت_ ICT_ موبایل [AufenthG 19b]

اجازه اقامت در موارد به اصطلاح تحرک طولانی مدت (انتقال درون شرکتی در قلمرو جمهوری فدرال باید بیش از 90 روز طول بکشد) کارکنان منتقل شده درون شرکتی که قبلاً اجازه اقامت ICT را از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا دارند .

مجوز_اقامت [9 AufenthG]

اجازه اقامت نامحدود از نظر زمان و مکان نامحدود است و به دارنده این حق را می دهد که به دنبال کار باشد.

اقامت_ دائمی - اتحادیه اروپا [AufenthG 9a]

به اتباع کشور های دیگر پس از پنج سال اقامت قانونی در آلمان یا در اتحادیه اروپا اجازه اقامت دائم داده می شود. به آنها این حق را می دهد که به دنبال کار باشند.