پیش تاییدیه فست ترک

از زندگی و کار در اروپا

پیش تاییدیه سریع یا Fast Track (81a)

در این نوع علاوه بر اداره کار، اداره مهاجرت هم پیش تاییدیه میده، و در واقع موافقت اولیه با دریافت ویزا انجام شده

نحوه گرفتن پیش تاییده

کارفرما باید مدارک زیر را به اداره مهاجرت محل شرکت ارسال کند

1- قرارداد

2- فرم شرح کار

3- پاسپورت

4- رزومه

5- ترجمه مدرک تحصیلی

6- انابین یا زاب یا انرکنونگ

7- نامه های سابقه کار از کارفرماهای قبلی

8- کپی پاسپورت پیوست ها (همسر و فرزندان)

9- ترجمه سند ازدواج

10- اگر بلوکارت نیستید مدرک زبان همسر

نکته:

در صورتی که مدرک دانشگاهی ندارید و یا شغل و رشته تحصیلی مرتبط نباشند، سابقه کار مرتبط در سه سال از هفت سال گذشته بسیار مهم است. نکته:

اسکن یا کپی همه اینها کافی است نیازی به اصل نیست


نکته:

هزینه فست ترک ۴۱۱ یورو بوده و هزینه اضافی بابت پیوست نداره